Starši novincev pravočasno oddajte vlogo na CSD. Veljavnost odločbe za znižano plačilo vrtca preverite starši že vključenih otrok.

Dostopnost