Otroci bodo v novem šolskem letu krajši čas bivali zgolj v obstoječih prostorih vrtca.

Kdor se je zadnje čase peljal mimo vodiškega vrtca, je opazil, da je ta že dobil novo podobo ter da se množica izvajalcev intenzivno trudi, da bi bila gradnja čim prej zaključena. Žal izvajalcu vsega le ne bo uspelo pravočasno izvesti. Do začetka novega šolskega leta (02.09.2018) bodo gradbena dela dejansko v največji možni meri izvedena. Zunanja okolica ter vsa pomembnejša gradbena in obrtniška dela v prizidkih bodo zaključena. V prizidkih bo potrebno dokončati še nekaj instalacijskih del, izdelati ter predati vso izvršilno dokumentacijo in pridobiti uporabno dovoljenje.

Vzgojno varstveni proces se bo tako od 03.09. dalje nekaj časa odvijal zgolj v obstoječih prostorih Vrtca Škratek Svit Vodice. Prehodi do novih prostorov in drugih površin, kjer bo še potekala gradnja, bodo zavarovani. Starše in druge uporabnike vrtca prosimo, da upoštevajo gradbiščna opozorila in se ne gibljejo izven zavarovanih območij. Naj dodamo, da so bili »osvežitvenih« del deležni tudi obstoječi in vezni prostori vrtca. Pregledane in preverjene so vse instalacije v teh prostorih, opravljeno je bilo generalno čiščenje, kar zagotavlja varno in prijetno bivanje našim otrokom ter zaposlenim v vrtcu. Ob tem se velja zahvaliti Svetu staršev in vsem staršem, ki so želeli priskočiti na pomoč pri čiščenju in urejanju vrtca. Nekaj prilagajanj in dobre volje bo v tem vmesnem času seveda še potrebne. Otroci iz lanske skupine »medvedi« bodo začasno bivali v največji igralnici »ptice«, otroci iz lanske skupine »želve« pa začasno v igralnici »muce«, vse do selitve v novi igralnici. Upamo in pričakujemo, da bo izvajalcu uspelo preostale aktivnosti zaključiti čim prej, da bodo otroci poleg novih igralnic lahko začeli uporabljati tudi telovadnico. Srečamo se torej ob otvoritvi novih prostorov.

Občina Vodice in Vrtec Škratek Svit Vodice

Dostopnost