Oddelek Čebelice

Vzgojiteljica:

Janja Potrč

Pomočnici vzgojiteljice:

Brigita Burgar in Mojca Železnik

E-pošta vzgojiteljic:

cebelice@vrtec-vodice.si